Fundacja Wspierania Migrantów Na Rynku Pracy EWL

Inicjowanie i wspieranie działań związanych z obecnością migrantów na rynku pracy

O FUNDACJI

Założona w 2015 roku Fundacja Na Rzecz Wspierania Migrantów Na Rynku Pracy „EWL” ma na celu inicjowanie i wspieranie działań związanych z obecnością obcokrajowców na polskim rynku pracy.

Naszą ideą jest wzrost świadomości praw i obowiązków oraz korzyści płynących z legalnego zatrudnienia wśród cudzoziemców, a także ograniczenie liczby nadużyć ze strony nieuczciwych pracodawców. Jednym z głównych założeń Fundacji jest doskonalenie współpracy wielostronnej pomiędzy pracodawcami, instytucjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi a także samymi migrantami.

Fundacja prowadzi również działalność charytatywną, skierowaną głównie do cudzoziemców znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej lub finansowej. Ponadto działamy na rzecz integracji europejskiej, aktywnego dialogu oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Nasze aktywności kierujemy m.in. do podmiotów uczestniczących w procesach migracyjnych i uczestników globalnego rynku pracy.

RAPORTY EWL

PRACOWNIK Z UKRAINY – ZAROBKI W POLSCE

Zatrudnieni w Polsce obywatele Ukrainy w 2019 roku najwięcej zarabiali w województwie mazowieckim, a wśród najpopularniejszych branż polskiej gospodarki najwyższe stawki godzinowe obowiązywały w budownictwie. Świadczą o tym wyniki badania socjologicznego „Pracownik z Ukrainy – zarobki w Polsce”, przeprowadzonego przez EWL S.A. oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród polskich województw z najliczniejszą reprezentacją pracowników z Ukrainy najwyższe wynagrodzenia odnotowano na Mazowszu. Zarobki powyżej 20,05 złotych brutto za godzinę zadeklarowało ponad 45%

Wierzymy, że czyny mówią głośniej niż słowa!

Jak co roku apelujemy do wszystkich naszych Partnerów i Przyjaciół o przyłączenie się do akcji „Święta bez Taty” – bożonarodzeniowej zbiórki dla dzieci, które ucierpiały na skutek wojny na Ukrainie. 🎅 W ramach akcji tradycyjnie wspieranej przez EWL zbierane są pieniądze, słodycze oraz nowe zabawki, które następnie są dostarczane przez wolontariuszy do małych adresatów nad Dnieprem. 

Wierzymy, że czyny mówią głośniej niż słowa!

NASI PARTNERZY

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE

12 + 4 =