KAŻDY PRACOWNIK W POLSCE MA PRAWO DO RÓWNEGO TRAKTOWANIA W MIEJSCU PRACY.
Przysługuje ono każdemu pracownikowi, niezależnie od jego płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, przynależności związkowej, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej. Twoje prawo do równego traktowania przez pracodawcę jest niezależne od tego, czy pracujesz na czas określony czy nieokreślony, w pełnym czy w niepełnym wymiarze czasu pracy.


Zakaz dyskryminacji w miejscu pracy oznacza, że jako pracownik masz prawo do:

  • jednakowego wynagrodzenia za taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości
  • takich samych warunków pracy jak inni pracownicy na tym samym stanowisku
  • awansu na takich samych zasadach jak inni pracownicy
  • szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych na takich samych zasadach jak inni pracownicy
  • rozpoczęcia i zakończenia pracy na takich samych zasadach jak inni pracownicy.

Każdy pracownik ma prawo do ochrony przed dyskryminacją.


DYSKRYMINACJA w miejscu pracy to nierówne traktowanie, które może przybierać przede wszystkim dwie formy, bezpośrednią i pośrednią:

  • dyskryminacja bezpośrednia ma miejsce wtedy, gdy ze względu na swą narodowość, pracownik traktowany jest mniej przychylnie niż inna osoba w podobnej sytuacji;
  • dyskryminacja pośrednia ma miejsce wtedy, gdy grupa osób ze względu na jakąś wspólną cechę (w tym narodowość), na skutek działania przepisów lub praktyk w miejscu pracy, znajduje się w niekorzystnej, gorszej niż inne osoby i grupy sytuacji.

 

Dyskryminacją jest także KAŻDE niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie).
 

JEŻELI PRACODAWCA NARUSZYŁ WOBEC CIEBIE ZASADĘ RÓWNEGO TRAKTOWANIA W PRACY, MASZ PRAWO DO ODSZKODOWANIA!

JEŻELI DOŚWIADCZYŁEŚ NIERÓWNEGO, GORSZEGO TRAKTOWANIA, MOŻESZ ZGŁOSIĆ SIĘ DO OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY LUB DO SĄDU PRACY.
MOŻESZ RÓWNIEŻ SKORZYSTAĆ Z POMOCY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ POMAGAJĄCEJ CUDZOZIEMCOM:


Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

ul. Siedmiogrodzka 5/51
01-204 Warszawa
+48 22 621 51 65
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa
+48 22 556 44 40
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Pomocy Prawnej im. H. Nieć
ul. Krowoderska 11/7
31-141 Kraków
+48 12 633 72 23

Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie
ul. Koszykowa 24 lok. 1 (I piętro)
00-553 Warszawa
+48 22 828 04 50
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Związek Ukraińców w Polsce
ul. Kościeliska 7
03-614 Warszawa
+48 22 679 96 77
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
skype: sekretariat_oup 

Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektorat Pracy

ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa
+48 22 391 82 15
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

 

Zadzwoń:
+48 505 537 131

Lub napisz:
kontakt@fundacjaewl.pl